Skip to Content

Quality Conference ครั้งที่ 4/2556 เรื่อง “บ่องตง..แพ้แล้วอย่าแพ้อีก”

                 

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2556

เรื่อง “บ่องตง..แพ้แล้วอย่าแพ้อีก”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คลิกดาว์นโหลดเอกสาร Dr. Radut | know