Skip to Content

วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1

1. โปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “แก้ไขภาพ” เพื่อแก้ไขรูปภาพในจุดที่ต้องการ

                                             รูปที่ 1 Main Menu

 

2. จะปรากฎหน้าต่างของโปรแกรมในส่วนของการแก้ไขภาพ ด้านซ้ายมือจะแสดงโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บไฟล์รูปภาพ ให้คลิกเลือกไฟล์รูปภาพ จะแสดงบนพื้นที่หน้าจอ


                                             รูปที่ 2 File Picture

 

3. คลิกคำสั่งโมเสค


                                             รูปที่ 3 Cancer Tool

 

4. คลิกและลากเลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเซ็นเซอร์


                                             รูปที่ 4 Select Picture

 

5. จะปรากฎรูปภาพที่ถูกเซ็นเซอร์เฉพาะจุดที่ได้กำหนดไว้

                               รูปที่ 5 รูปภาพที่ถูกเซ็นเซอร์เฉพาะจุด

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1 ได้ และศึกษาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ที่เมนูคู่มือเว็บไซต์

 

เรียบเรียงข้อมูล ณ  วันที่ 12 กันยายน 2556Dr. Radut | know