Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "สารสนเทศกับการพัฒนางาน"

                     

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "สารสนเทศกับการพัฒนางาน"

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-12.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ห้อง A2-121

คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know