Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล"

                 

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16

เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล"

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี ห้อง Sapphire 106

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know