Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "แนวทางการเติมความคิดสร้างสรรค์ให้ทีมงาน"

                 

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16

เรื่อง "แนวทางการเติมความคิดสร้างสรรค์ให้ทีมงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น.

ณ  ห้อง Sapphire 203 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know