Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "หมอที่คนไข้เดินจากไปพร้อมรอยยิ้ม"

                      

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16

เรื่อง "หมอที่คนไข้เดินจากไปพร้อมรอยยิ้ม"

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 – 12.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 202 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know