Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "ศูนย์คุณภาพสร้างสรรค์ รับประกันผลงาน"

                    

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16

เรื่อง "ศูนย์คุณภาพสร้างสรรค์ รับประกันผลงาน"

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 8.30 -10.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 106 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know