Skip to Content

ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 16 เรื่อง "ท้องก่อนวัย ชุมชนร่วมใจแก้ไขป้องกัน"

                            

ถอดบทเรียนการประชุม (16th HA National Forum)

เรื่อง ท้องก่อนวัย ชุมชนร่วมใจแก้ไขป้องกัน

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  เวลา 10.30 -12.00 น.

ณ ห้อง Sapphire 104 ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร Dr. Radut | know