Skip to Content

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”

ไฟล์นำเสนอ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.45 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 

คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | know