Skip to Content

ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2561

มีอะไรในฉบับนี้

  • การสั่งยา methotrexate ในข้อบ่งใช้ต่างๆ (ยกเว้นการใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง)
  • การแก้ไขคำเตือนของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia®
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกัน
  • Update แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
  • แจ้งเตือนการใช้ยา simvastatin ร่วมกับ amlodipine

คลิกดาวน์โหลดไฟล์Dr. Radut | cop_topic