Skip to Content

การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

ผู้จัดทำ
นางสาวสโรญา หวังเจริญ
นางเรือนแก้ว จางกิตติรัตน์
คลิกดาวน์โหลดเอกสารDr. Radut | cop_topic