Skip to Content

ศิริราชเภสัชสาร เดือนพฤษภาคม 2562

มีอะไรในฉบับนี้

  • แจ้งเตือนอันตรกิริยาระหว่างยา Phentermine และยาในกลุ่ม SSRIs
  • EMA แจ้งทบทวนข้อมูลประสิทธิภาพของยา Lapatinib ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เคยรักษาด้วยยาTrastuzumab
  • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ  แบบฉีดครั้งเดียว
  • ความคงตัวของยาฉีด Levofloxacin

คลิกดาวน์โหลดไฟล์Dr. Radut | cop_topic