Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
เครื่องมือช่วยในการทำ MR Admission Center: (MR Toolkits)
เครื่องมือเพิ่มความสามารถของตัวเราและทีมงาน
เคล็ดไม่ลับ...การสร้างความรู้
เทคนิคการใช้โทรศัพท์ : CoP บริการอย่างไรให้ถูกใจ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย…AAR สไตล์ศิริราช
เพิ่มพลังการเขียนเรื่องเล่า KM Inspiration
เรียนรู้ แบ่งปัน ด้วย CoP
เรียนรู้ และพัฒนาการทำงานผ่าน “Si Link – Share – Learn”
เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง กับ10 แนวคิด พิชิต LO ด้วย KM
เรื่องเล่า (Storytelling)
เสริมพลังขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้วย KM Tool
เส้นทางคุณภาพสู่การรับรอง TQC (ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผศ. พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รศ. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์)
เส้นทางสู่..รางวัล Thailand Quality Class (TQC) กับ KM
เอกสารประกอบ Document MR Admission Center
เอกสารประกอบการอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ ปี 2562
เอกสารอบรม Training for the Trainer สู่การเป็น Facilitator มืออาชีพ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด : CoP การจัดการความเจ็บปวดของผู้ป่วย
แนวทางการประเมินและเก็บรักษาฟันปลอม : CoP การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
แนวทางดูแลการรักษา (CPG) ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Severe sepsis/septic shock
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเครื่องมือสูญหาย : CoP การจัดการเครื่องมือในการทำหัตถการ
แนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด
แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนผ่าตัด : CoP การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
แผนที่ความคิด (Mind Map)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการป้องกันยุงกัดในหญิงตั้งครรภ์


Dr. Radut