Skip to Content

แสดงข้อมูลตามกลุ่มของชื่อเรื่อง: คลังความรู้

หัวข้อเรื่อง
แนวทางการประเมินและเก็บรักษาฟันปลอม : CoP การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
แนวทางดูแลการรักษา (CPG) ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ Severe sepsis/septic shock
แนวทางปฏิบัติในการป้องกันเครื่องมือสูญหาย : CoP การจัดการเครื่องมือในการทำหัตถการ
แนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อและการเพาะเชื้อก่อโรคจากเลือด
แบบตรวจสอบความพร้อมก่อนผ่าตัด : CoP การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว
แผนที่ความคิด (Mind Map)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และการป้องกันยุงกัดในหญิงตั้งครรภ์
ไฟล์นำเสนอ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)
ไฟล์นำเสนอ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)
ไฟล์นำเสนอ แผนที่ความคิด Mind Mapping
ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"
ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”
ไฟล์นำเสนอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP of CoP (สำหรับบุคลากรทีมแกนหลัก CoP)
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2559
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 5/2561
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2559
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2561
ไวรัสซิกา..สิ่งที่คุณควรรู้


Dr. Radut