Skip to Content

อื่นๆ

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM

                                     

เชิญร่วมสนุกตอบคำถาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

                        

สวัสดีคะ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คำถามประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 ถามว่า

Adrenaline (Epinephrine)

Adrenaline (Epinephrine)

1. ชื่อสามัญ
           Adrenaline (Epinephrine)

2. ชื่อการค้า
           -

Syndicate content


Dr. Radut