Skip to Content

แผลและออสโตมี

การดูแลแผลแยกและมีความลึก อยู่ใกล้กับลำใส้เปิดทางหน้าท้อง

knowledge assets
การดูแลแผลแยกและมีความลึก อยู่ใกล้กับลำใส้เปิดทางหน้าท้อง

การดูแลแผล บริเวณอวัยวะสืบพันธ์

knowledge assets
การดูแลแผล บริเวณอวัยวะสืบพันธ์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์
การดูแลแผล บริเวณอวัยวะสืบพันธ์

 

การตั้งเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วย

knowledge assets
การตั้งเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วย

คลิกดาวน์โหลดไฟล์
การตั้งเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วย

 

กลับสู่หน้าหลัก

การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ (Urostomy Care)

การดูแลลำใส้เปิดทางหน้าท้อง
การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ (Urostomy Care)

การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง (Colostomy Care)

การดูแลลำใส้เปิดทางหน้าท้อง
การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง (Colostomy Care)

คลิกดาวน์โหลดไฟล์
การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง (Colostomy Care)

การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง (Ileostomy Care)

การดูแลลำใส้เปิดทางหน้าท้อง
การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง (Ileostomy Care)

Syndicate content


Dr. Radut