Skip to Content

ไม่มีไฟล์แนบ

คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug ฉบับปรับปรุง

           

คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560 

พร้อมให้ผู้ที่สนใจเข้าไป Download ได้แล้ววันนี้ สามารถเข้าไป Download ได้ที่ 
 

เมนูคลังความรู้เรื่องยา -> ยาที่มีความเสี่ยงสูง -> คู่มือปฏิบัติงานสำหรับยา High Alert Drug

 

คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug ฉบับปรับปรุง

                    

                      คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug ฉบับปรับปรุง เมษายน 2560 พร้อมให้ Download ได้แล้ววันนี้ที่

เมนูคลังความรู้  > คลังความรู้เรื่องยา> ยาที่มีความเสี่ยงสูง> เอกสารประกอบ (Document) :คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับยา High Alert Drugs Click

 

  ติดตามข่าวสารของ KM ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้

KM E-news ฉบับที่ 6/2560

                   

เรื่องเล่าดีดี...ต้องบอกต่อ

            

ก้าวแรกมุ่งสู่ TQA ศิริราช สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก Thailand Quality Class (TQC)

                    

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ: Thailand Quality Class (TQC) รางวัลมาตรฐานระดับโลก จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นับเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งบูรณาการทั้งพันธกิจการศึกษา การวิจัย และการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่อย่างศิริราชสามารถทำได้ ดังนั้นหากสถาบันต่าง ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะทำ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป เพียงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรม Siriraj Med Reconcile สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

              

โปรแกรม Siriraj Med Reconcile สามารถดำเนินการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยโปรแกรม Siriraj Med Reconcile ได้ถูกพัฒนาออกแบบให้ใช้งานได้ถึงขั้นตอนการออก Doctor’s Order Sheet และสามารถนำไปใช้ในการเบิกยาจากห้องยาได้

สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเกิดปัญหา สามารถติดต่อได้ดังนี้

          heart IT Helpdesk โทร. 99228

ประชาสัมพันธ์ "รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด"

             

 

ความรู้เรื่องยา : ความต่อเนื่องในการรักษาทางยา : MR ผู้ป่วยใน

Syndicate content


Dr. Radut