Skip to Content

ไม่มีไฟล์แนบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP of CoP

                               

เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

                        

                             สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถามว่า

เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนธันวาคม 2557

                            

                   

Siriraj KM Clinic (บริการให้คำปรึกษา ตอบทุกปัญหาเรื่อง KM)

                               

ขอเชิญบุคลากร ภาควิชา หน่วยงานในคณะฯ ที่สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้องการนำกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ KM ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

Syndicate content


Dr. Radut