Skip to Content

gif, jpg

ประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

heartประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561heart

       รางวัล  Popular Vote                                   รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัล

 

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration ปี 3

 

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

เรื่อง  “ก้าวอย่าง...มุ่งมั่น สู่ฝั่งฝัน เพื่อ...ผู้ป่วยของเรา”

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2016

                  

Syndicate content


Dr. Radut