Skip to Content

คู่มือเว็บไซต์

วิธีการสร้างเนื้อหาบนพื้นที่ของชุมชนนักปฏิบัติ (Create CoP Topic)

1. เข้าสู่ระบบโดย Username และ Password ของ Admin CoP

2. จะปรากฎเมนูของ Admin CoP ให้คลิกเมนู Create content (สร้างเนื้อหาใหม่)

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PDFCreator v.1.7 สำหรับสร้างเอกสาร PDF

โปรแกรม PDFCreator v.1.7 เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ http://www.pdfforge.org/pdfcreator

 

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape v.3.6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพ

โปรแกรม PhotoScape v.3.6 เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ www.photoscape.org

 

วิธีการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Notepad v.6.1

1. เปิดโปรแกรม คลิกเมนู Start > คลิก All Programs > คลิก Accessories > คลิกโปรแกรม Notepad

วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1

1. โปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “แก้ไขภาพ” เพื่อแก้ไขรูปภาพในจุดที่ต้องการ

วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6

1. เปิดโปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “จัดหน้า” เพื่อรวบรวมภาพหลายๆ ภาพมาจัดเป็นภาพใหม่

วิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (PDF)

1. เปิดไฟล์เอกสารต้นฉบับที่ต้องการแปลงไฟล์เป็น PDF เช่น เอกสาร word, excel, powerpoint

Syndicate content


Dr. Radut