Skip to Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2560 ปี 3

                

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

           - Download รูปแบบ PDF

สวัสดีปีใหม่ 2560

               

คู่มือการใช้โปรแกรม Siriraj Med Reconcile

              

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การใช้โปรแกรม Siriraj Med Reconcile  ได้ตามลิ้งข้างล่างค่ะ

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2016

                  

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 8/2559

                

ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่ 8/2559

ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

Syndicate content


Dr. Radut