Skip to Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม CoP of the Year 2016

                           

ความรู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

                              

enlightened ความรู้ CoP

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA National Forum ครั้งที่ 17 "คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)"

                    

 

     ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HA National Forum ครั้งที่ 17 คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment)

                              หัวข้อ “เอ๊ะ…หาความเสี่ยงก่อน ได้ก่อน โดยใช้ Trigger Tool”

                                           วันที่ 10มีนาคม 2559  เวลา 13.00 – 14.30 น.

ความรู้ประจำเดือนธันวาคม 2558

                          

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2559

                    

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

          enlightened เอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration

          enlightened แบบฟอร์มการส่งผลงานเรื่องเล่า KM Inspiration

เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

                    

                                               heartตอบคำถามลุ้นรับของที่ระลึกจาก KMheart

ความรู้ประจำเดือนตุลาคม 2558

                    

                              heartสาระความรู้เดือนนี้มีอะไรบ้าง ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ค่ะheart

Syndicate content


Dr. Radut