Skip to Content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 7/2558

                               

 ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านเข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่  7/2558

กิจกรรมแชะ & แชร์ กับ KM

                    

ประกาศผลรางวัล Siriraj CoP of The Year 2015

                    

ความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2558

                    

                              heartสาระความรู้เดือนนี้มีอะไรบ้าง ท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ค่ะheart

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2558

                                           

                                            yesyesyes อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click!!!

ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2558

                                  

 ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านเข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ Quality Conference  ครั้งที่  6/2558

                            ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น.

KM E-news ฉบับที่ 4/2558

                                                

Syndicate content


Dr. Radut