Skip to Content

ปรับขนาด

วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size)

1. โปรแกรม Paint Version v.6.1 ซึ่งเป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องของระบบปฏิบัติการวินโดว์

                                             รูปที่ 1 Paint Version v.6.1

 

Syndicate content


Dr. Radut