Skip to Content

photoscape

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape v.3.6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพ

โปรแกรม PhotoScape v.3.6 เป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดได้โดยตรงจากเว็บไซต์ www.photoscape.org

 

วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1

1. โปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “แก้ไขภาพ” เพื่อแก้ไขรูปภาพในจุดที่ต้องการ

วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6

1. เปิดโปรแกรม PhotoScape และคลิกเมนู “จัดหน้า” เพื่อรวบรวมภาพหลายๆ ภาพมาจัดเป็นภาพใหม่

Syndicate content


Dr. Radut