Skip to Content

ชุมชนนักปฏิบัติ

การจัดซื้อ จัดจ้าง PR ล่วงหน้า ปี 2562

งานงบประมาณ  ฝ่ายการคลัง ขอขอบคุณ ภาควิชา/หน่วยงาน ในการเข้าร่วมจัดทำ PR ล่วงหน้า ปี 2562

เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจ ให้นักวิจัย

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจให้นักวิจัย

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool 

สามารถดาวน์โหลด Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool  ได้ที่ E-Learning and Education Community (SELEC) enlightened

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool mail

ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2561

มีอะไรในฉบับนี้

  • การสั่งยา methotrexate ในข้อบ่งใช้ต่างๆ (ยกเว้นการใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง)
  • การแก้ไขคำเตือนของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia®
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกัน
  • Update แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
  • แจ้งเตือนการใช้ยา simvastatin ร่วมกับ amlodipine

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2561

มีอะไรในฉบับนี้

  • อาการไม่พึงประสงค์ทางสมองจากยา cefepime ในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
  • การบริหาร Cloxgen ® แบบ IV infusion
  • Insulin glargine ชนิดปากกาที่มีใน รพ.ศิริราช
  • Praxbind ® Injection
  • แจ้งวิธีปฏิบัติการสั่งจ่ายยา Trilipix MR ® Cap 135 mgใน รพ.ศิริราช

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

บทคัดย่อ: ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

บทคัดย่อ 

ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย

โดย ภุชงค์  ฉิมพิบูลย์, พรพรรณ  แก่มอำพรพันธ์

จาก วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

       ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

Knowledge Sharing ระบบคิวอัจฉริยะ รพ.ราชวิถี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน ได้จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ขึ้นเช่นเคยเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมิถุนายนนี้ คุณดารารัตน์ ได้เอาเรื่อง ระบบคิวอัจฉริยะ รพ.ราชวิถี มาเล่าสู่กันฟัง นับว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรอย่างมากเชียวค่ะ ได้ข่าวว่าในศิริราชเองก็เริ่มมาการนำมาใช้แล้วเหมือนกัน พัฒนาขึ้นจากแอพ QueQ แอพพลิเคชั่นที่หลายคนคุ้นเคยนี่เอง หากพัฒนาจนศิริราชสามารถใช้ได้เต็มรูปแบบ คงจะดีไม่น้อยว่าไม๊คะ

สาระความรู้ Siriraj Concurrent Trigger Tool

สามารถเข้าสู่สาระความรู้ได้ที่  E-Learning and Education Community (SELEC)

Syndicate content


Dr. Radut