Skip to Content

งานจัดการความรู้ (KM)

เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

                        

                             สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถามว่า

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการศึกษา

                         

                           ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

ความรู้ประจำเดือนธันวาคม 2557

                            

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการวิจัย

                           

                        ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการจัดการความรู้

                            

                            ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

                                  เรื่อง “การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในเรื่องการจัดการความรู้”

เชิญร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนธันวาคม 2557

                            

                   

Syndicate content


Dr. Radut