Skip to Content

การจัดการความรู้

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: งานเล็กแต่ ยิ่งใหญ่

 

เรื่องเล่า "งานเล็กแต่ ยิ่งใหญ่"

ผลงานของ  นายธงไชย พวงจันทร์ 

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจ ให้นักวิจัย

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจให้นักวิจัย

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool 

สามารถดาวน์โหลด Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool  ได้ที่ E-Learning and Education Community (SELEC) enlightened

ขั้นตอนการดาวน์โหลด Flow Siriraj Concurrent Trigger Tool mail

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"

ไฟล์นำเสนอ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และMind map)”

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ชั้น 2 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2561

มีอะไรในฉบับนี้

  • การสั่งยา methotrexate ในข้อบ่งใช้ต่างๆ (ยกเว้นการใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง)
  • การแก้ไขคำเตือนของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia®
  • ทำอย่างไรเมื่อต้องให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกัน
  • Update แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
  • แจ้งเตือนการใช้ยา simvastatin ร่วมกับ amlodipine

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2561

มีอะไรในฉบับนี้

  • อาการไม่พึงประสงค์ทางสมองจากยา cefepime ในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
  • การบริหาร Cloxgen ® แบบ IV infusion
  • Insulin glargine ชนิดปากกาที่มีใน รพ.ศิริราช
  • Praxbind ® Injection
  • แจ้งวิธีปฏิบัติการสั่งจ่ายยา Trilipix MR ® Cap 135 mgใน รพ.ศิริราช

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561

งานจัดการความรู้  ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง LO...OK!” 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00– 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

Syndicate content


Dr. Radut