Skip to Content

การจัดการความรู้

คำถาม LO เพื่อใช้ในการสำรวจระหว่างปี Leading Indicator

 

KM ขอนำเสนอคำถาม LO เพื่อใช้ในการสำรวจระหว่างปี Leading Indicator

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนูคลังความรู้ Click ได้ที่นี่

KM E-news ฉบับที่ 12/2560

ศิริราชเภสัชสาร เดือนตุลาคม 2560

มีอะไรในฉบับนี้

  • ขอความร่วมมือในการใช้ใบสั่งยาที่พิมพ์ล่วงหน้า (Preprinted prescripthion) เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย
  • ยากระตุ้นการหลั่งน้ำนม
  • รายการยาที่ห้ามให้ IV Push
  • Ribavirin สำหรับเชื้อ RSV
  • แจ้งแนวปฏิบัติในการจ่ายยา lamivudine tablet

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ศิริราชเภสัชสาร เดือนกันยายน 2560

มีอะไรในฉบับนี้

  • รายการยาฉีดที่ถามบ่อย เรื่องห้ามเจือจางยาด้วย NSS
  • รายการยาฉีดที่ถามบ่อย เรื่องห้ามเจือจางยาด้วย D5W
  • Diclofenac injection 75 mg / 3mL ห้าม IV push
  • วันสิ้นอายุของยา Cemevit® คือวันที่เท่าไร?

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist)

 

เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เรียบเรียงโดย นางสาววิจิตรา  นุชอยู่
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut