องค์กรต่าง ๆ พร้อมใจนำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

               วันที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น. องค์กรภาครัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก...
  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ...
  

ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล หัวข้อ “สมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาแพทย์และสาธารณสุข”

                                                        
                                                        
           วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น....

Pages
  •  

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com