ภาพกิจกรรมการทำธงมหิดล กิจกรรม Overnight ครั้งแรก

         เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กลุ่มอาสาสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแรงร่วมใจลงมือทำธงมหิดล ประจำปี 2557 ในกิจกรรมทำธงมหิดล Overnight ครั้งแรก...
  

ขอเชิญชาวศิริราชมาร่วมกันทำเพื่อผู้ป่วย ในกิจกรรมทำธงมหิดล


ธงวันมหิดลปีนี้  ขอเชิญชาวศิริราชมาร่วมกันทำเพื่อผู้ป่วย  เรามีนัดกัน ทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี  ณ สำนักงานกลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์หญิง 2 รพ.ศิริราช...
  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการพิเศษ “วันมหิดล”

         วันนี้ ( 17 ก.ย. 56 )  เวลา 15.00 น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   องค์ประธานจัดงานหารายได้ ”วันมหิดล”...

Pages
  •  

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com