ความเป็นมาธงวันมหิดล

     เมื่อ พ.ศ.2503  ศ.นพ.กษาณ  จาติกวนิช  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  ได้เสนอให้ศิริราชมีการจัดหน่ายธง "วันมหิดล" เพื่อให้ประชาชนทุกเศรษฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช  ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท  นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช  ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย  ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์  การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

    ใน พ.ศ. 2520  การจำหน่ายธงได้ผลดีเกิดคาด  ธงไม่พอสำหรับวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่  "กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล" ซึ่งประกอบด้วย  นักศึกษาจากทุกคณะ  และทุกวิทยาเขต   จึงอาสาทำธงมาจนถึงทุกวันนี้

     ปัจจุบัน  กิจกรรมการทำธงวันมหิดลเพื่อมอบแก่ผู้บริจาคช่วยผู้ป่วยมีประชาชนหลายหมู่เหล่ามาร่วมบริจาคตามศรัทธา  นับเป็นการปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้และผู้เสียสละให้แก่นักศึกษา  ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพลังสามัคคี  และพลังกตัญญูกตเวทีในหมู่ประชากรไทยอีกด้วย

 

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com