ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล หัวข้อ “สมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาแพทย์และสาธารณสุข”

                                                        
                                                        
           วันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2559 ในหัวข้อเรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาแพทย์และสาธารณสุข” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร เป็นองค์ปาฐก  โดยมี คณะกรรมการประจำคณะ ฯ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อยร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช
                                                        
                                                        

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com