ส่วนหนึ่งของเครื่องมือแพทย์ ที่ซื้อด้วยเงินบริจาควันมหิดล

รูปเครื่องมือแพทย์ ชื่อเครื่องมือแพทย์ ราคา
(ต่อเครื่อง)

 

1.เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ (Critical Care Ventilation)

ช่วยให้ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ สามารถหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น

1,600,000 บาท

2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ (Critical Care Ventilator)

เด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเครื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง

850,000 บาท

3.เครื่องอบฆ่าเชื้อห้องด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide Gas Generator)

ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด  ห้องไอซียู  ห้องสเตอร์ไรส์ ห้องแลปตรวจเชื้อ ห้องยา ห้องผู้ป่วยพิเศษ ห้องผู้ป่วยทั่วไปโดยใช้น้ำยา  Hydrogen Peroxide  ซึ่งหลังจากอบห้องเสร็จ จะไม่มีสารตกค้าง จะเหลือเป็นเพียงน้ำและออกซิเจนเท่านั้น

* เครื่องนี้สามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้
2,900,000 บาท

4.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็กพร้อมชุดช่วยชีวิต   ในทารกแรกเกิด (OHIO Infant Warmer System)

เครื่องนี้จะช่วยให้ความอบอุ่นทารก โดยควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติจากผิวหนังทารก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตทารกแรกเกิดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

900,000 บาท

5.บาร์คู่ขนานไฟฟ้า สำหรับฝึกเดิน

ราวจับทั้งสองด้านสามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ของสรีระผู้ป่วยได้เพียงกดปุ่มคอนโทรล ช่วยให้เดินสะดวกยิ่งขึ้น

480,000 บาท

6.เครื่องดมยาสลบ (Machine)

ใช้ระบบ Pressure Control   ที่สามารถวางยาสลบตั้งแต่ทารกไปจนถึงผู้ใหญ่  นอกจากนี้มีระบบช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีที่หยุดหายใจระหว่างการผ่าตัด (เดิมเป็นระบบ  Volume Control แพทย์จะต้องคอยสังเกตเองอยู่ตลอดเวลาในการทำผ่าตัด)

 
4,800,000 บาท

 

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com