ผู้ใช้จากภายนอกโรงพยาบาลศิริราช อาจประสบปัญหาการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุง Server