ตำราวิชาการ

ชื่อหนังสือ:

หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล

โดย: งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และสาขาหทัยวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีที่จัดพิมพ์: มิถุนายน พ.ศ. 2557
ราคา: 220 บาท
ติดต่อ: นางสาวสุนัน สุดดี
โทร: 0-2419-7751, 0-419-8875

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

Trend and Issue for Patient Safety in Surgical Nursing
d

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

พฤษภาคม พ.ศ. 2557

150 บาท

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9201

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

การพยาบาลออสโตมีและแผลในศตวรรษที่ 21 
Ostomy and Wound Nursing within the 21th century

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

100 บาท

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9044, 0-2419-8765

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

Wound Care Nursing

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

200 บาท

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9044, 0-2419-8765

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

Clinical Nursing Trigger in Surgical Patient

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

กรกฎาคม พ.ศ. 2555

158 หน้า

220 บาท

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9201

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง
Nursing Care of the Pituitary tumor Patient

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

กรกฎาคม พ.ศ. 2555

103 หน้า

150 บาท

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9201

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:
d

โทร:

การพยาบาลและหัตถการทางตา

เอื้องพร พิทักษ์สังข์

1

พ.ศ. 2554

164 หน้า

500 บาท

โครงการตำรา-ศิริราช สำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

0 - 2419-7680-1

(มีจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

scan00111

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:
d

โทร:

Critical Care Nursing

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

พ.ศ. 2552

938 หน้า

900 บาท

หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-7248, 0-2419-8588

 

 

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

การดูแลแผลกดทับ ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552

213 หน้า

250 บาท

งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9044, 0-2419-8765

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)


ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

 

Critical Care of Surgical Patient: Update

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

พ.ศ. 2552

151 หน้า

150 บาท

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-9201

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

จำนวนหน้า:

ราคา:

ติดต่อ:

โทร:

May I Help You? พูดอังกฤษง่ายๆ... สไตล์พยาบาล

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

พิมพ์ครั้งที่:  1  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2548
พิมพ์ครั้งที่:  2  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552
พิมพ์ครั้งที่:  3  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

200 หน้า

200 บาท

หน่วยพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

0-2419-7248, 0-2419-8588

***ขณะนี้หนังสืออยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งที่ 4

(มีจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

ราคา:

ติดต่อ:d

บูรณาการการดูแลแผลและออสโตมี

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

3

สิงหาคม พ.ศ. 2546

150 บาท

ชมรมผู้ดูแลแผลแห่งประเทศไทย

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)

ชื่อหนังสือ:

โดย:

พิมพ์ครั้งที่:

ปีที่จัดพิมพ์:

ราคา:

ติดต่อ:

การดูแลแผลกดทับรอบด้าน

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

1

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

100 บาท

ชมรมผู้ดูแลแผลแห่งประเทศไทย

(ขณะนี้ หนังสือไม่มีจำหน่ายแล้ว)