ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
Department of Nursing Siriraj Hospital

ที่ตั้งหน่วยงาน : สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามเรื่องนัดหมายผู้ป่วย/ข้อมูลการรักษา โปรดติดต่อ call center โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0 2419 7000