ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต  (อ่าน 9068 ครั้ง)

com_3612

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
เรียนผู้บริหารหรือผู้ที่ทราบ
เนื่องว่าปัจจุบัน พนักงานในศิริราชมีหลายกลุ่มที่จ้างกัน ขอถามในส่วนของ พร.เงินรายได้ คือเมื่อก่อนถ้าต่อสัญญาเช่น 2 ปี เมื่อทำงานครบ 2 ปี จะได้รับเงินโบนัสไปเลยจำนวน 2 เท่าของเงินเดือนทั้งสุดท้าย
แต่ต่อมา พร.เงินรายได้ ถูกเปลียนเป็น พศ.หรือที่ได้ยินเขาเรียกว่า พนักงานส่วนงาน...อยากทราบว่า สมมุติ 1. นาย ก. ต่อสัญญาจ้าง 3 ปี  และทำงานงานครบ อยากทราบว่าจะได้รับเงินโบนัส 3 เดือนเลยหรือเปล่า
       2. หากต่อสัญญาอีก 3 ปี แต่ทำงานถึง 2 ปี ไม่ทราบว่า 3 ปีแรก นาย ก. ยังได้รับโบนัสนั้นหรือไม่ เพราะ 3 ปีแรก นาย ก. ทำงานครบตามสัญญา

Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 05:49:09 pm »
งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ใคร่ขอชี้แจงกรณีบุคลากร
สอบถามผ่าน Website สายตรงผู้บริหาร เรื่อง การขอเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในประเด็นดังต่อไปนี้
1.   หากบุคลากรที่มีประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พศ.) ทำงานครบสัญญาจะได้รับเงินชดเชย 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเลยหรือไม่
2.   หากบุคลากรคนดังกล่าวต้องการต่อสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี แต่ทำงานได้แค่ 2 ปี ในส่วนของ 3 ปี แรก บุคลากรคนดังกล่าวจะยังได้รับเงินชดเชยนั้นหรือไม่ เนื่องจาก ปฏิบัติงานครบสัญญาในปีแรกแล้ว
งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ขอเรียนชี้แจง เรื่องการขอเงินชดเชย กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
หลักการ ตามข้อ 62 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 บัญญัติว่า “พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม ข้อ 57 (2) (4) (6) หรือ ข้อ 59 ให้มีสิทธิได้รับ เงินชดเชย”
เงินชดเชย หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน ก่อนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีดังนี้
1. เกษียณอายุงาน ข้อ 57 (2)
2. ถูกสั่งให้ออก กรณี ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน, ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือไปรับราชการทหาร ข้อ 57 (4)
3. ครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา ข้อ 57 (6)
4. ถูกสั่งให้ออก กรณี เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานของตนได้โดยสม่ำเสมอ, ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย, ถูกยุบเลิกตำแหน่งหรือยุบเลิกส่วนงานที่ปฏิบัติอยู่, ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกกรณีความผิดที่ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ, ถูกสอบสวนว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงได้ ข้อ 59
สำหรับประเด็นข้อคำถามขอชี้แจงดังนี้
กรณีที่1. หากบุคลากรที่มีประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (พศ.) ทำงานครบสัญญาจะได้รับเงินชดเชย 3 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้ายเลยหรือไม่
คำตอบ หากบุคลากรปฏิบัติงานครบสัญญาจ้างตามระยะเวลาการปฏิบัติงานและไม่ประสงค์ต่อสัญญา มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ตามอัตราดังต่อไปนี้
                                                 อัตราการจ่ายเงินชดเชย
ระยะเวลาปฏิบัติงาน                    อัตราการจ่ายเงินชดเชย
ติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี                   ไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี       ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี       ไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี                    ไม่น้อยกว่า 8 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป          ไม่น้อยกว่า 10 เท่า ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย

กรณีที่2. หากบุคลากรคนดังกล่าวต่อสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี แต่ทำงานได้แค่ 2 ปี ในส่วนของ 3 ปีแรก บุคลากรคนดังกล่าวจะยังได้รับเงินชดเชยนั้นหรือไม่ เนื่องจาก ปฏิบัติงานครบสัญญาในปีแรกแล้ว
คำตอบ   บุคลากรคนดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินชดเชยใน 3 ปีแรกที่ครบสัญญา เนื่องจากมีการต่อสัญญาจ้างอีก 3 ปี ถือเป็นการขยายสัญญาจ้างให้นับรวมกับสัญญาใหม่เป็น 6 ปี หากบุคลากรลาออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในสัญญาแรก เนื่องจากเป็นการลาออกจากงานก่อนครบสัญญา

com_3612

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2011, 01:37:41 pm »
ขอบคุณทีมงานทุท่านที่ช่วยประสานหาคำตอบดีๆ มาบอกเพื่อนชาวศิริราช

webmaster

 • Administrator
 • สมาชิกใหม่
 • *****
 • กระทู้: 9
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 12:07:09 pm »
ขอขอบคุณ "งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล" ที่มาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ครับ

Unknown

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 3
 • unknown
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 05:32:32 pm »
เรื่องโบนัส  ขอถามต่อนะคะ
 ดิฉันทำงานที่ศิริราชมา 10  ปีกว่าแล้ว  แต่สัญญาไม่ครบ  เมื่อเป็น พร. ยังไม่ครบสัญญา ถูกปรับมาให้เป็น  พม.   แต่ทำสัญญามา 2 รอบ แต่รอบ สอง  ยังไม่ครบ (ไม่เคยได้โบนัสของสัญญา ) ต้องไปศึกษาต่อ โรงพยาบาลจึงให้ทำสัญญาใหม่   ถ้าดิฉัน ทำสัญญา 5  ปี   กลับมาใช้ทุน และครบสัญญา  จะคิดระยะเวลาทำงานดิฉันเป็นกี่ปีคะ  จะคิดเฉพาะอายุของสัญญาที่ครบรึเปล่า  หรือคิดเป็นอายุงานตั้งแต่ที่เริ่มทำงานจนถึงวันที่ครบสัญญาคะ     ยังไม่ได้คิดจะลาออกนะคะ  แต่สอบถามให้ทราบเป็นกำลังใจของคนทำงาน

teakg

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 3
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2011, 12:51:49 pm »
กรณีที่2. หากบุคลากรคนดังกล่าวต่อสัญญาเพิ่มอีก 3 ปี แต่ทำงานได้แค่ 2 ปี ในส่วนของ 3 ปีแรก บุคลากรคนดังกล่าวจะยังได้รับเงินชดเชยนั้นหรือไม่ เนื่องจาก ปฏิบัติงานครบสัญญาในปีแรกแล้ว
คำตอบ   บุคลากรคนดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินชดเชยใน 3 ปีแรกที่ครบสัญญา เนื่องจากมีการต่อสัญญาจ้างอีก 3 ปี ถือเป็นการขยายสัญญาจ้างให้นับรวมกับสัญญาใหม่เป็น 6 ปี หากบุคลากรลาออกจากงานก่อนครบสัญญาจ้าง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยในสัญญาแรก เนื่องจากเป็นการลาออกจากงานก่อนครบสัญญา
     
      แล้วความเป็นธรรม และกำลังใจแก่ผู้ทำงาน คืออะไร
      ทำงานนานๆ แล้วได้อะไร กลับคือจากหน่วยงาน

oseltamivir

 • สมาชิกใหม่
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
Re: ขอทราบเรื่องเกี่ยวกับการรับเงินโบนัสในอนาคต
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:08:08 pm »
เรื่องโบนัส  ขอถามต่อนะคะ
 ดิฉันทำงานที่ศิริราชมา 10  ปีกว่าแล้ว  แต่สัญญาไม่ครบ  เมื่อเป็น พร. ยังไม่ครบสัญญา ถูกปรับมาให้เป็น  พม.   แต่ทำสัญญามา 2 รอบ แต่รอบ สอง  ยังไม่ครบ (ไม่เคยได้โบนัสของสัญญา ) ต้องไปศึกษาต่อ โรงพยาบาลจึงให้ทำสัญญาใหม่   ถ้าดิฉัน ทำสัญญา 5  ปี   กลับมาใช้ทุน และครบสัญญา  จะคิดระยะเวลาทำงานดิฉันเป็นกี่ปีคะ  จะคิดเฉพาะอายุของสัญญาที่ครบรึเปล่า  หรือคิดเป็นอายุงานตั้งแต่ที่เริ่มทำงานจนถึงวันที่ครบสัญญาคะ     ยังไม่ได้คิดจะลาออกนะคะ  แต่สอบถามให้ทราบเป็นกำลังใจของคนทำงาน

เข้าใจว่า พร. แต่ก่อนจะได้รับโบนัสเมื่อครบสัญญานะครับ ไม่ว่าจะ 1, 2 หรือ 5 ปี แล้วแต่สัญญา
แต่เมื่อถูกปรับเป็น พม. แล้ว สัญญาของ พร. ก็สิ้นสุดลง ตรงนี้จะถือว่าครบสัญญาหรือไม่ (แต่ว่าเป็น พม. ก็ถือว่าได้ว่าเป็นโบนัสแล้วนะ) ถ้าคุณยอมปรับด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่เห็นต้องเรียกร้องอะไรนิครับ (ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่า)
ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าว่า พม. จะไม่มีโบนัสให้เมื่อครบสัญญา เพราะได้รับเงิน +เพิ่มในแต่ละเดือนให้แล้ว +สวัสดิการก็ดีกว่า พร. และอัตราการขึ้นเงินเดือนก็จะต่างกันด้วย ให้ HR มายืนยันอีกทีละกันครับ
"การได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อ" นี่ยังไม่ได้ถือว่าเป็นโบนัสอีกเหรอครับ ก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวอะไรล่ะ !@#$%^&*(
ตอนนี้ก็คงจะมีแต่ พศ. กันเกือบหมดแล้ว ก็จะมี พร. ที่ยังคงสัญญาเดิมก็รอจะครบในเร็วๆ นี้  :P
ยังงัยก็ให้ HR ช่วยมาตอบทีนะครับ อยากทราบเหมือนกัน